Català - Castellano - English

Declaració Universal de Drets Humans
Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides
Resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948

Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.


 
 

© Copyfreedom 2005/2006 elprojectededireccio.com