Català - Castellano - English

 
 
Educació aprova un
projecte incompetent
per al curs 2005/2008
 
 

 

La Comissió de Selecció per al càrrec de director/a d´un centre públic de secundària ha avaluat, seleccionat i finalment nomenat una professora malgrat haver presentat un projecte de 30 pàgines on es comptabilitzen 170 faltes d´ortografia*.

A la resolució del 28 d´abril de 2005 de la reclamació interposada per la llavors Directora del Centre i malgrat la declaració que consta en acta d´un dels vocals de la Comissió, es ratifica el resultat de la votació i s´opta per seleccionar la candidata a Directora amb el suport manifest de l´Ajuntament del poble on s´ubica el Centre i de part del professorat.

Amb data 4 de maig de 2005, el vocal número 2 de la Comissió interposa un Recurs d´Alçada davant el director dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques II i no consta que l´hagin contestat, almenys fins al dia d´avui.

Davant aquesta situació esperpèntica i desmesurada per manca de rigor, el recurs d´alçada fou presentat el dia 27 de maig de 2005 per registre d´entrada a la seu del Departament d´Educació de Via Augusta de Barcelona, als càrrecs responsables de corregir aquesta situació. (Veure llistat).

Els experts consultats han opinat de manera unànime que les competències bàsiques en relació a l´ús de la llengua catalana en el sistema educatiu que gestiona la Generalitat de Catalunya les ha d´assolir l´alumnat, i que al professorat ja se li suposa l´ús correcte de la llengua, tal com marquen les instruccions d´organització i funcionament dels centres públics per al curs 2005/2006, dictades segons la Resolució de 23 de juny de 2005.

 

* Introducció del projecte original.

Editorial elprojectededireccio.com

 

 
 

© Copyright 2005 elprojectededireccio.com